Wat is het NAGF?

NAGF staat voor Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.

Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland gedurende 3 jaar (2017-2019) te stimuleren door het vormen van een brede coalitie waarin bestaande initiatieven met voornoemd doel worden gebundeld en versterkt. Het NAGF wordt gevormd door de vereniging GroentenFruit Huis, Ministerie van Economische Zaken en nader te noemen partners. 


Groenten & Kinderen

Het NAGF gaat zich inzetten voor meer groenten en fruit op scholen en kinderdagverblijven.


Wist je dat...

gemiddeld 8% van de volwassenen 200 gram groenten of meer eet? 

Lees meer
Missie & Visie

Missie NAGF

De missie van het NAGF is het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit in Nederland.

Visie NAGF

Bestaande initiatieven bundelen en versterken. Hierdoor vergroten we de kans op toename van de  consumptie van groenten en fruit. Hierbij gelden de kernwoorden: verzamelen, verbinden, verrijken, verspreiden van succesvolle acties.

Doel NAGF

Het einddoel van NAGF is om de consument bekend maken met (voor hem nieuwe) groenten en fruit, de bereiding daarvan, variatiemogelijkheden en mogelijkheden om de consumptie te verhogen. Een hogere groenten- en fruitconsumptie levert gezondheidswinst en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk.