Groenten & Kinderen

Het NAGF gaat zich inzetten voor meer groenten en fruit op scholen en kinderdagverblijven.

Wat is het NAGF?

NAGF staat voor Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.

Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland gedurende 3 jaar (2017-2019) te stimuleren door het vormen van een brede coalitie waarin bestaande initiatieven met voornoemd doel worden gebundeld en versterkt. Het NAGF wordt gevormd door de vereniging GroentenFruit Huis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en nader te noemen partners. 

Inspiratie op Veggipedia