Veggipedia

Veggipedia is de onafhankelijke online bron voor informatie over groenten en fruit. De encyclopedie bevat meer dan 250 groenten- en fruitsoorten voorzien van waardevolle productinformatie, feiten, weetjes en tips. 

Lees meer 

Wat is het NAGF?

NAGF staat voor Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.

Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland gedurende 3 jaar (2017-2019) te stimuleren door het vormen van een brede coalitie waarin bestaande initiatieven met voornoemd doel worden gebundeld en versterkt. Het NAGF wordt gevormd door de vereniging GroentenFruit Huis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en nader te noemen partners. 

Wetenschap

Pleidooi van Jaap Seidell, Hoogleraar gezondheidswetenschappen aan de VU Amsterdam en lid van de Stuurgroep van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit, over het belang van het eten van meer groenten en fruit. (Bron: Albron) 


Jaap Seidell Hoogleraar gezondheidswetenschappen aan de VU Amsterdam over gezonde voeding en Albron from Albron Foodservice on Vimeo.