Van Ziekenhuis naar Gezondheidshuis

In de zorg is het belang van goede voeding met veel groenten en fruit goed zichtbaar. Goede voeding zorgt onder andere voor een beter herstel. Het programma Gezondheidshuis zet hierop in door het verbeteren van de maaltijden in zorginstellingen. Met dit programma sluit Stichting Eten+Welzijn zich aan als partner bij de Nationale Groente- en Fruitdag. Doet u ook mee?

De basisopdracht die de zorg heeft, is ons gezond maken en gezond houden. De rol van voeding daarbij is heel groot, ook in het ziekenhuis. Op het moment dat een patiënt goed doorvoed het ziekenhuis binnenkomt, zal hij veel sneller herstellen en minder complicaties hebben. En een goed voedingspatroon na een behandeling draagt weer bij aan herstel. Juist in de zorg zie je dus het belang van voeding scherp terug. Daarom is het urgent dat de zorg leiderschap toont en stappen zet.

Programma Gezondheidshuis

Het programma Gezondheidshuis (een initiatief van Stichting Eten+Welzijn) is een concrete toepassing van de Green Deal duurzame zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals. Doel is om maaltijden in zorginstellingen te verbeteren. We starten door professionals in de zorg de waarde van groente en fruit te laten ervaren en invullen. Zo zijn ze ambassadeur als ze met patiënten en cliënten aan de slag gaan.

Wat levert het op

  • Bedrijfsrestaurant en verkoopunits mét gezondheidswinst en gezonde businesscase
  • Betrokkenheid en gedragsverandering bij eigen medewerkers en bezoekers
  • Mogelijk maken van een positieve leefstijl gebaseerd op voldoende beweging, ontspanning en gezond & duurzaam eten, binnen de eigen werkomgeving
  • Goed voorbeeld doet goed volgen: de zorg geeft het voorbeeld

De aanpak is gebaseerd op het benutten van de collectieve intelligentie en betrokkenheid van de eigen professionals, met inzet van bewezen interventies.

Veerkrachtmodel: Vanuit online dialoog naar gestructureerde implementatie.

Partner van de Nationale Groente- en Fruitdag

Stichting Eten+Welzijn doet met het programma Gezondheidshuis mee als partner aan de Nationale Groente- en Fruitdag. Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op de website of stuur een mail naar Robin van Schaik (vanschaik@nagf.nl).  

 

Bron: NAGF