Uitdaging om groenterijke snacks voor jongeren te ontwikkelen

Het blijft een uitdaging om groenterijke snacks te ontwikkelen die jongeren waarderen én die voldoen aan de richtlijnen Goede Voeding. Smaak, prijs, het onder de aandacht brengen en de communicatie van deze producten zijn verbeterpunten. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research, HAS hogeschool en partners. Dit onderzoek valt binnen het TKI-project Groente als Ingrediënt.

Nuggets, balletjes en wraps

Het onderzoek werd uitgevoerd op zes middelbare scholen in Brabant, waarvan drie vmbo-scholen, een school voor mavo-havo-vwo, een mbo-opleiding en een school voor praktijkonderwijs. Op deze scholen werden drie verschillende groenterijke snacks aangeboden: nuggets ('nuggets'), balletjes ('Canon balls') en wraps ('Spicy Rolls'). Respectievelijk bevatten de snacks 20 gram, 31 gram en 65 gram groente per portie. De snacks vormden voor een bepaalde periode een onderdeel van het assortiment, afgewisseld met het standaardassortiment. Voorafgaand aan de testassortimenten konden leerlingen de producten gratis proeven om ze te leren kennen.

Qua communicatie werden er posters opgehangen van de snacks met de fictieve merknaam 'Urban Snackerz'. Hierbij werd 'groente' niet genoemd, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat dit geassocieerd word met een minder lekkere smaak. Ook was op basis van eerder onderzoek gekozen om de groente minder zichtbaar te maken, omdat dit minder aantrekkelijk wordt gevonden.

Verkoopcijfers en vragenlijsten

Verkoopcijfers werden gebruikt om te onderzoeken of deze snacks potentie hebben om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen. Daarnaast werd met vragenlijsten onder leerlingen uitgevraagd hoe aantrekkelijk zij de snacks vonden.

Van de producten werd een gelijke hoeveelheid verkocht als andere producten in dezelfde productcategorie (6,5 tot 9,5% van het totaal aantal verkochte producten). Ongeveer 10% van de leerlingen had de producten gekocht. Een belangrijke mogelijke reden voor deze relatief lage verkoopcijfers, is dat een groot deel van de leerlingen (een derde voor de nuggets; twee derde voor de wraps en balletjes) de producten niet heeft gezien. Wellicht is er dus meer tijd nodig om de producten onder de aandacht te brengen. Andere redenen waarom leerlingen de snacks niet kochten waren dat ze het niet lekker vonden en dat ze het te duur vonden.

Kortom, verdere productoptimalisatie is nodig om tot groenterijke producten te komen die zowel gezond zijn als in de smaak vallen bij jongeren. Daarna is de volgende stap om te kijken naar een goede communicatiestrategie.

Lees hier meer over het TKI-project Groente als Ingrediënt.

Lees in dit artikel van Voeding Nu nog meer over het onderzoek.

Bron: NAGF