Gezondheidszorg en geen ziekenzorg in doktersopleiding

De opleiding geneeskunde wordt opnieuw ingericht. Voor het eerst sinds 2009 is er een raamplan met nieuwe opleidingseisen voor toekomstige dokters. Opstellers Marjolein Van de Pol en Roland Laan in een interview in de Volkskrant: "Het gaat om gezondheidszorg, niet om ziekenzorg".

Aandacht voor andere thema's

Het belangrijkste verschil met de huidige geneeskunde-opleiding, is dat er meer aandacht komt voor andere thema's zoals kwaliteit van leven, digitale zorg, toegankelijkheid, betaalbaarheid, palliatieve zorg, beter samen kunnen werken en het behoud van gezondheid. "Natuurlijk moeten artsen nog steeds leren een anamnese af te nemen of een diagnose te stellen. Maar de maatschappelijke ontwikkelingen vragen ook dat andere thema's meer aandacht krijgen", aldus Roland Laan. Van de Pol: "Een van de grootste veranderingen die we moeten doormaken is het denken over preventie, over het samenwerken aan gezondheid". Praktisch houdt dit in dat er meer stages buiten het ziekenhuis nodig zijn en ook dat er in de spreekkamer meer aandacht moet komen voor een gezonde leefstijl, waaronder het eten van groenten en fruit.

Betaalbaarheid van de zorg

In het interview komt ook naar voren dat artsen naast hun aandacht voor de patiënt meer oog moeten krijgen voor de economische aspecten van zorg. Ze moeten zich bewust zijn dat middelen eindig zijn zodat ze die niet onnodig inzetten. Laan: "Ik vind dat wel degelijk een verantwoordelijkheid om als arts rekening mee te houden". Meer aandacht voor een gezonde leefstijl (waaronder het eten van groenten en fruit) zal ook bijdragen aan het verminderen van de kosten van de zorg.

Bron: Volkskrant