Groente- en fruitconsumptie effectief stimuleren
Er wordt in Nederland veel gedaan om de groente- en fruitconsumptie van kinderen te bevorderen, maar wat werkt nu echt? Over deze vraag heeft Sanne Gjaltema, stagiaire bij het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), zich de afgelopen vier maanden gebogen. Het resultaat: een rapport en flowchart die dienen als naslagwerk en tool voor eenieder die een effectieve 'groente- en/of fruit interventie' wil opzetten voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Op zoek naar effectieve factoren

Het doel van het onderzoek was om een inventarisatie te maken van effectieve factoren van interventies die zich richten op het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie van kinderen. Voor deze inventarisatie zijn bestaande interventies doorgespit en daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn vier interviews afgenomen met experts.

Download hieronder het volledige rapport.

Rapport 'Groente- en fruitconsumptie effectief stimuleren'
Een inventarisatie van effectieve factoren van interventies ter bevordering van de groente- en fruitconsumptie van de leeftijdsgroep 0-18 jaar op populatieniveau in Nederland. Download hier het volledige rapport.
Open PDF

Flowchart

Naast het rapport heeft Sanne onderstaande flowchart ontwikkeld die de inhoud van het rapport goed samenvat.

Verzamelen, verrijken, verspreiden

Het NAGF roept iedereen die een groente- en/of fruitinterventie wilt opzetten op om het rapport en de flowchart te gebruiken.

Dit onderzoek past binnen de visie van het NAGF om acties en initiatieven te verzamelen, verbinden, verrijken en verspreiden. Zo worden samenwerkingen versneld en wordt de groente- en fruitconsumptie in Nederland bevorderd.

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Karin Bemelmans, bemelmans@nagf.nl