Arts en Groenten
Met het project Arts en Groenten zet het NAGF, samen met Vereniging Arts en Leefstijl, in op een toename van de groente- en fruitconsumptie in Nederland.

In de studie 'Arts en Groenten', uitgevoerd door Vereniging Arts en Leefsstijl in opdracht van het NAGF, is geïnventariseerd welke leefstijlprojecten er lopen waarin huisartsen betrokken zijn en wat hiervan de leerpunten zijn. Daarnaast is door middel van een kwantitatief onderzoek geïnventariseerd hoe huisartsen  leefstijladvies toepassen en wat zij specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van groenten en fruit. 

Wat blijkt? 
Een groot deel van de Nederlandse huisartsen bespreekt leefstijl onvoldoende met hun patiënten. Het merendeel van de huisartsen die leefstijl wel met hun patiënten bespreken, zouden dit vaker willen doen. Maar er zijn op dit moment nog teveel barrières. 

Het volledige rapport 'Arts en Groenten' is hieronder te vinden.

Rapport
Arts en Groenten
Open PDF
Persbericht
Kansen voor groenten in de huisartsenpraktijk: een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij leefstijladvisering.
Open PDF