Programma Gezonde School

Onder de vlag Gezonde School wordt gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gestimuleerd.

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde School. Binnen het programma komen ‘onderwijs’ en ‘gezondheid’ samen. Dit leidt tot meer gezondheidswinst, minder gezondheidsverschillen en betere onderwijsprestaties. Het programma bestaat onder meer uit een werkwijze voor scholen, concrete lesprogramma’s en activiteiten, een vignet en website. Het programma Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, regionale GGD’en, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, EZ en SZW maken Gezonde School mogelijk.

Algemene informatie

Naam:
Programma Gezonde School
Organisatie:
Samenwerkingsverband
Doelgroepen:
Volwassenen en Kinderen
Contact:
Martijn Sobels
Email:
Telefoon:
030 252 30 04