Loket Gezond Leven

Loketgezondleven.nl biedt professionals kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers. Gezonde voeding is hier een onderdeel van.

Loketgezondleven.nl is een website van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en partners. Doel is om gezamenlijk samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering te versterken. CGL werkt in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op de website zijn handreikingen te vinden voor gezondheidsbevordering in gemeente en wijk, op school of werk. De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven geeft inzicht in het aanbod en de kwaliteit van leefstijlinterventies, waaronder interventies op het gebied van gezonde voeding. De interventies met het hoogste erkenningsniveau worden als eerste vermeld.

Algemene informatie

Naam:
Loket Gezond Leven
Organisatie:
Centrum Gezond Leven (RIVM)
Doelgroepen:
Professionals en Volwassenen
Contact:
Djoeke van Dalen
Email:
Telefoon:
030 274 86 46