Over NAGF

Missie en visie

De missie van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is het verhogen van de consumptie van groenten en fruit. Dit doet het NAGF door te inspireren, te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren die het gemakkelijker maken om duurzamer en gezonder te eten. Het NAGF zoekt de samenwerking met alle partijen die hieraan kunnen bijdragen en werkt als katalysator voor het creëren van nieuwe samenwerkingen.

Het doel van het NAGF is om consumenten bekend te maken met (voor hem nieuwe) groenten en fruit, de bereiding en bewaring daarvan, variatiemogelijkheden en mogelijkheden om op andere momenten en andere plekken meer groenten en fruit te eten om zo de consumptie te verhogen. Een hogere groenten- en fruitconsumptie levert gezondheidswinst en resulteert in een voedingspatroon met een lagere milieudruk.