Welke interventies werken om kinderen meer groenten en fruit te laten eten?

Er wordt in Nederland veel gedaan om de groente- en fruitconsumptie van kinderen te bevorderen, maar wat werkt nu echt? Over deze vraag heeft Sanne Gjaltema, stagiaire bij het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), zich de afgelopen vier maanden gebogen. Het resultaat: een rapport en flowchart die dienen als naslagwerk en tool voor eenieder die een effectieve 'groente- en/of fruit interventie' wil opzetten voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Sanne heeft hier de afgelopen vier maanden hard aan gewerkt voor haar afstuderen aan de Wageningen University & Research (MSc Nutrition & Health). Het rapport bevat onder andere aanbevelingen en een overzicht van alle bestaande interventies die als doel hebben om de groente- en fruitconsumptie van kinderen in Nederland (0-18 jaar) te stimuleren. Naast het rapport heeft Sanne bovenstaande flowchart ontwikkeld die de inhoud van het rapport goed samenvat.

Op zoek naar effectieve factoren

Het doel van het onderzoek was om een inventarisatie te maken van effectieve factoren van interventies die zich richten op het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie van kinderen. Voor deze inventarisatie zijn bestaande interventies doorgespit en daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn vier interviews afgenomen met experts.

Aanbevelingen

Op basis van het literatuuronderzoek worden aanbevelingen voor interventies gedaan voor de volgende punten:

  • Bouwstenen van interventies (methode opzetten interventie, doelgroep, omgeving, duur, meetmethode voor groente- en fruitconsumptie)
  • Interventiestrategie√ęn zoals herhaalde blootstelling, informeren, zelfmonitoring (e.g. eetdagboek) en positieve feedback
  • Implementatie van een interventie
  • Evaluatie van een interventie 

Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen om een protocol te gebruiken voor het opzetten van een interventie om het proces structuur te geven. Daarnaast wordt aangeraden om de doelgroep te specificeren op basis van leeftijd. Kinderopvang en scholen bieden een goede omgeving om interventies te organiseren, maar vanwege het grote aantal interventies op deze locaties kan er ook gedacht worden aan een minder onderzochte omgeving.

Betrek stakeholders

Voor een succesvolle implementatie van de interventie wordt gepleit om belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij het ontwerpen van de interventie. Verder wordt aangeraden om samen met deze belanghebbenden tijd te maken voor een evaluatie om de interventie aan te scherpen of, indien nodig, te stoppen. De rest van de aanbevelingen zijn te vinden in het rapport

Verzamelen, verrijken, verspreiden

Het NAGF roept iedereen die een groente- en/of fruitinterventie wilt opzetten op om het rapport en de flowchart te gebruiken.

Dit onderzoek past binnen de visie van het NAGF om acties en initiatieven te verzamelen, verbinden, verrijken en verspreiden. Zo worden samenwerkingen versneld en wordt de groente- en fruitconsumptie in Nederland bevorderd.

Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Karin Bemelmans.

Klik hier voor de flowchart.

Klik hier voor het volledige rapport.

 

Bron: NAGF