Samenwerking is essentieel om de groenteconsumptie te stimuleren

Een onlangs gepubliceerde studie in het wetenschappelijke tijdschrift de Nutrients bracht de wereldwijde groenteconsumptie en beschikbaarheid van groenten in kaart. Deze werden vervolgens afgemeten tegen de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten van de Wereldgezondheidsorganisatie (minimaal 240 gram/dag). Wat blijkt? We eten wereldwijd gemiddeld te weinig groenten en de beschikbaarheid van groenten is ongelijk verdeeld. Hoe brengen we hier verandering in?

We eten te weinig groenten

Onderzoekers zetten voor deze studie de groenteconsumptie van 162 landen en de beschikbaarheid van groenten voor 136 landen op een rijtje. Gemiddeld wordt er 186 gram groenten per dag gegeten met een spreiding van 56 gram/dag (Centraal Amerika) tot 349 gram/dag (Oost Azië). Zo'n 88 procent van de landen heeft een gemiddelde inname die lager is dan de aanbevolen hoeveelheid.

Ongelijke verdeling

Opvallend is dat de gemiddelde beschikbaarheid van groenten per persoon met 431 gram per dag hoger ligt dan de aanbevolen hoeveelheid. Echter, landen verschillen hierin enorm. De laagste beschikbaarheid was in Melanesië (71 gram/dag) en de hoogste in Oost Azië (882 gram/dag). 61% van alle landen had een te lage beschikbaarheid om de bewoners van voldoende groenten te voorzien. 

Aanbevelingen

Om de wereldwijde groenteconsumptie te verhogen, wordt aanbevolen om tegelijkertijd in te zetten op (innovatieve) productie, toegankelijkheid en betaalbaarheid om een groenterijke voedselomgeving te creëren. Daarnaast worden concrete aanbevelingen gedaan om individuele gedragsverandering te bewerkstelligen:

  • Maak een verschil tussen rauwe en bereide groenten in de richtlijnen
  • Overheden moeten een rol spelen in de betaalbaarheid van groenten voor iedereen
  • Zet in op het vergroten van de kook- en koopvaardigheden van consumenten
  • Investeer in voorlichting over de gezondheidsvoordelen van groenten
  • Richtlijnen moeten recepten en praktische voorbeelden van kookmethoden bevatten
  • Introduceer vergeten groenten en lokaal geteelde groenten voor een duurzame beschikbaarheid

Hoe kunnen we de consumptie van groenten en fruit stimuleren?

In het recent verschenen PBL rapport worden zeven bouwstenen voor beleid gepresenteerd om duurzamere eetpatronen vol groenten en fruit te stimuleren. Volgens het rapport kan dit gestimuleerd worden door het stapsgewijs veranderen van sociaal-culturele routines. Voorbeelden van sociaal-culturele eetroutines (ofwel 'sociale praktijken') zijn barbecueën en kerstdiners en deze worden vaak door veel Nederlanders gedachteloos op een zelfde soort manier uitgevoerd. Hierdoor zijn het geen individuele routines, maar sociaal-culturele (voedsel) routines. Deze voedselroutines bestaan uit drie elementen: vaardigheden (zoals kookvaardigheden, etiketten lezen), materialen/voedselomgeving (restaurantaanbod, reclame, prijs, etc.) en betekenissen (zoals gezelligheid of geloof).

Door gelijktijdig in te zetten op de drie elementen van zulke voedselroutines is de kans op succes groter. Het zou dus bijvoorbeeld effectiever zijn om zowel de BTW op groenten te verlagen als te investeren in het vergroten van kook- en koopvaardigheden van consumenten. Hiervoor is samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen (ook verschillende overheden!) essentieel.

Bron: NAGF