Nederland eet meer fruit en iets meer groenten

In de periode 2012-2016 is een voorzichtige verbetering in het Nederlandse voedingspatroon te zien. Zo zijn Nederlanders meer fruit gaan eten en lijkt het ook met groenten de goede kant op te gaan. Nederlanders eten ook minder vlees en drinken minder suikerhoudende dranken. Toch is er nog veel gezondheidswinst te behalen omdat de meeste Nederlanders zich nog niet aan de Richtlijnen goede voeding houden. Als de positieve ontwikkelingen zich voortzetten, kan dit overgewicht en chronische ziekten helpen voorkomen. Dit blijkt uit de nieuwste voedselconsumptiepeiling van het RIVM, die op 20 november gepubliceerd is.

Meer fruit

Nederlanders aten in de periode 2012-2016 bijna 120 gram fruit per dag, 8% meer dan in de periode 2007-2010. Ter vergelijking: dat komt bijvoorbeeld neer op 1 mandarijn per week of 2 appels per maand. Ook lijkt het erop dat Nederlanders iets meer groenten zijn gaan eten. Voor de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatzieken, diabetes en bepaalde vormen van kanker, is een verdere stijging van de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen gewenst. Slechts een minderheid van de Nederlandse volwassenen voldoet aan de aanbevelingen.

Minder vlees

De consumptie van vlees en zuivel is de afgelopen jaren gedaald. Per dag eten Nederlanders ongeveer 100 gram vlees en ongeveer 350 gram zuivelproducten. Dat is respectievelijk 8 en 12% minder dan in de periode 2007-2010. De daling in de consumptie van rood en bewerkt vlees kan gunstig zijn voor de volksgezondheid in verband met een lager risico op een aantal chronische ziekten. Verder helpt dit om de milieudruk van het voedselverbruik te verlagen. De consumptie van zuivel voldoet nog aan de Richtlijnen goede voeding, maar moet met het oog op de botgezondheid niet verder dalen.

Minder suikerhoudende dranken

Kinderen dronken in de periode 2012-2016 gemiddeld 620 milliliter suikerhoudende dranken per dag, bij volwassenen was dit 325 milliliter. De consumptie van suikerhoudende dranken daalde binnen deze periode bij kinderen en volwassenen. In 2015-2016 dronken kinderen ruim een halve liter suikerhoudende dranken per week minder dan in 2012-2014. Bij volwassenen daalde dit met 350 milliliter per week. De consumptie van suikerhoudende dranken verhoogt het risico op overgewicht en diabetes.

Voedselconsumptiepeiling

Het RIVM bracht het voedingspatroon onder ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart. Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerde gegevens over wat, waar en wanneer Nederlanders eten en drinken. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers en professionals aan de slag voor gezonde voeding en duurzaam en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.

Zie voor meer informatie de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 op de site wateetnederland.nl.

Bron: RIVM