Meer inzetten op preventie voor toekomstbestendige zorg

De zorgkosten rijzen de pan uit en het personeelstekort en de werkdruk in de zorg zijn enorm. Naar verwachting stijgen de zorgkosten tussen 2015 en 2060 van 12,7 procent naar meer dan 20 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dit is het gevolg van een toenemende zorgvraag en nieuwe (dure) technologische oplossingen. Deze uitgaven verdringen andere beleidsdoelen. Terwijl er in de jaren 70 nog 7 procent van de mensen in de zorg werkte is dat aantal nu verdubbeld. Een ding is zeker: zo kunnen we niet verder. We moeten meer inzetten op preventie, concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in hun rapport 'Kiezen voor houdbare zorg'.

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse zorg te borgen moeten we kijken naar de financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid. Oftewel: kunnen we de zorg in de toekomst nog betalen? Hebben we straks voldoende personeel in de zorg? En is er nog wel voldoende draagvlak voor het huidige zorgstelsel? Deze vragen worden belicht in het rapport van de WRR.  

Kiezen voor gezonde leefstijl

De politiek dient haar verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid van de zorg actiever op te pakken door prioriteiten te stellen, zo luidt een aanbeveling. Door slimme keuzes te maken zijn minder mensen en middelen nodig. De WRR adviseert de overheid om op een meer verplichte manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in te zetten op gezondheid en preventie. Want een groot deel van de ziektelast is te wijten aan leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Zo heeft de helft van de Nederlanders overgewicht en dit aantal blijft naar verwachting groeien tot 62 procent over twintig jaar.

Bron: NAGF