Lagere ziektelast van hart- en vaatziekten door het eten van meer groenten en fruit

De ziektelast van hart- en vaatziekten (HVZ) wordt lager als mensen meer groenten en fruit eten. Dit blijkt uit een Japanse studie die deze maand gepubliceerd werd in het tijdschrift The Global Fruit & Vegetable Newsletter.

Groente- en fruitconsumptie en hart- en vaatziekten

Veel studies hebben de link aangetoond tussen groente- en fruitconsumptie en het risico op chronische ziekten, en met name HVZ. HVZ zijn een van de grootste veroorzakers van de totale ziektelast van de Japanse populatie, net als in Nederland. Verwacht wordt dat de ziektelast door HVZ de komende jaren toeneemt door de vergrijzing.

Daarnaast is het zo dat Japanners, net als Nederlanders, minder groenten en fruit eten dan de aanbevolen hoeveelheid.  De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten (ADH) ligt echter wel hoger in Japan. Deze is 350 gram, terwijl de ADH in Nederland 250 gram is. De ADH voor fruit is in beide landen 200 gram.

De studie

De studie onderzocht de verlaging in ziektelast door HVZ in verschillende scenario's met een verhoogde groente- en fruitconsumptie onder Japanners. Voor elk scenario is een schatting gemaakt van de ziektelast in 'DALY's' (= Disability-Adjusted Life-Years). Deze maat combineert vroegtijdige sterfte met het aantal jaren dat iemand de ziekte heeft gehad.  

In 2015 was van de totale ziektelast door HVZ respectievelijk 8,5% en 12,5% te wijten aan een lagere groente- en fruitconsumptie dan de aanbevolen hoeveelheid. Bij een matige verhoging van de groente- en fruitconsumptie (+70 g /dag groenten; +50 g/dag fruit) nam de ziektelast met respectievelijk 3% en 4% af. Bij een sterke verhoging van de groente- en fruitinname (+140 g /dag groenten; +100 g/dag fruit) nam de ziektelast met respectievelijk 6% en 8% af.

Deze resultaten komen overeen met voorgaande studies.

Bron: The Global Fruit  & Vegetable Newsletter