Interactieve sessie als startpunt voor nieuwe samenwerkingen

Vorige week maandag 30 november vond een online interactieve sessie plaats. Voor deze sessie heeft het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) diverse initiatieven bij elkaar gebracht die als doel hebben om de groente- en/of fruitconsumptie van jonge kinderen te verhogen. Samen werd nagedacht hoe er in de toekomst beter samengewerkt kan worden om zo sneller het overkoepelende doel te bereiken: de groente- en fruitconsumptie van jonge kinderen stimuleren.

Een interactieve sessie

Aan de interactieve sessie nam een divers gezelschap deel bestaande uit 29 mensen uit de groente-en fruitsector, retail, het onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Na een presentatie van Koen Joosten (kinderarts op de IC in Erasmus MC-Sophia) waarin hij vertelde over de relevantie van groenten en fruit voor kinderen, volgde een 'wereldcafé'. Tijdens dit wereldcafé gingen de deelnemers in drie rondes uiteen in break-out sessies om met elkaar in gesprek te gaan over onderstaande vragen. De groepssamenstelling wijzigde na elke ronde.

1.      Hoe kunnen kinderen in Nederland meer groenten en fruit gaan eten?
2.      Waar zie je de grootste kansen?
3.      Hoe kan uw initiatief hieraan bijdragen?

Tot slot kregen alle deelnemers de gelegenheid om door te praten in een aparte break-out sessie over een thema naar keuze: thuis, school/opvang, vrije tijd, omgeving.

Door de opzet met break-out rooms met een wisselde groepssamenstelling had de sessie een dynamisch karakter en kreeg iedereen de kans om verschillende partijen te leren kennen.

Kansen bij consultatiebureaus en de retail

Uit de break-out sessies zijn verschillende thema's naar voren gekomen, waaronder informeren, beleving, verkrijgbaarheid/beschikbaarheid, scholen, kinderopvang, consultatiebureau, thuis en retail. Hieruit kunnen verschillende conclusies getrokken worden zoals dat er nog te weinig aandacht voor groente en fruit (en gezonde voeding in het algemeen) is op consultatiebureaus. Hier ligt dus een kans, net als bij de retail. De retail kan een belangrijke rol spelen door kinderen te verleiden met positieve kindermarketing en 'nudging'. Nog een conclusie is dat het aanbod groente en fruit te gering is op plekken waar kinderen komen, zoals kinderdagverblijven, scholen, dierentuinen en sportkantines. Door groenten en fruit aan te bieden op deze plekken wordt er vanzelf meer van gegeten. Voorbeelden zijn een fruitschaal in de klas en een gezonde schoollunch.

Alle bevindingen worden vastgelegd in een verslag dat met de deelnemers gedeeld wordt.

Hoe nu verder?  

Het NAGF maakt een besloten LinkedIn groep aan voor de partijen om elkaar makkelijk te vinden, ideeën uit te wisselen en te sparren. Verder wordt onderzocht hoe het NAGF een concrete vervolgstap kan faciliteren, zoals een vervolgmeeting, het uitschrijven van een onderzoeksvoorstel, of het ontwikkelen van materiaal voor consultatiebureaus.

Heb je interesse in het verslag of wil je lid worden van de besloten LinkedIn groep? Stuur dan een mail naar Robin van Schaik (vanschaik@nagf.nl).

Bron: NAGF