EU-Schoolfruit en Smaaklessen vooral effectief voor kinderen die thuis weinig steun krijgen

EU-Schoolfruit en Smaaklessen stimuleren de groente- en fruitconsumptie vooral bij kinderen die thuis minder gestimuleerd worden om gezond te eten. Dit blijkt uit een analyse binnen de effectstudie van EU-Schoolfruit en Smaaklessen.

Drie groepen

Er deden 37 basisscholen mee aan het onderzoek onderverdeeld in drie groepen: scholen die gebruik maakten van zowel EU-Schoolfruit als Smaaklessen; scholen die alleen gebruik maakten van het EU-Schoolfruitprogramma; en scholen die van geen van beide programma's gebruik maakten (zie onderstaande afbeelding). In totaal deden er 1.460 kinderen mee van 7 tot 12 jaar oud.

Vragenlijst

De kinderen vulden een uitgebreide vragenlijst in en voor leerkrachten was er een korte vragenlijst. Dit dezen ze vóór de interventie, 6 maanden na de start van de interventie en 6 maanden na de interventie. In de vragenlijst werden voedingskennis van het kind, de groente- en fruitconsumptie van het kind en gezondheidsbevorderend gedrag van de verzorger van het kind uitgevraagd. Bij gezondheidsbevorderend gedrag werd gekeken of verzorgers hun kind groenten, fruit, suikerhoudende dranken en snoep mee naar school geven, of de verzorgers samen met hun kind koken en of de verzorgers met hun kind praten over gezonde voeding.

Bron afbeelding: Wageningen University & Research

Invloed van verzorgers

De resultaten indiceren dat de mate van gezondheidsbevorderend gedrag van verzorgers positief geassocieerd is met gezond eetgedrag van kinderen en dat het programma effectiever is voor kinderen die thuis minder gestimuleerd worden om gezond te eten. Maar meer onderzoek is nodig vanwege de complexiteit van het onderzoek en vanwege beperkingen in de onderzoeksmethode en het gebrek aan data.

EU-Schoolfruit

EU- Schoolfruit is een Nederlands programma waarbij basisscholen 20 weken lang gratis groenten en fruit ontvangen voor alle leerlingen. Elke leerling krijgt 3 stuks groenten en fruit per week. Jaarlijks doen er zo'n 3000 basisscholen mee (45% van de basisscholen in Nederland) aan het programma met een bereik van ongeveer 675.000 leerlingen.

Smaaklessen

Smaaklessen is een Nederlands voedseleducatieprogramma voor basisscholen. Voor elke groep op de basisschool zijn vijf lessen ontwikkeld die de thema's smaak, voeding en gezondheid, koken, voedselproductie en consumentenvaardigheden behandelen. Leerlingen gaan aan de slag met activiteiten, koken en proeven. Zo'n 5000 basisscholen (75% van de basisscholen in Nederland) implementeerden Smaaklessen tussen januari 2017 en juni 2020.

Bron: NAGF