Drijfveren voor een duurzamer en gezonder eetpatroon

Een van de grootste uitdagingen van deze eeuw is een duurzaam en gezond eetpatroon te ontwikkelen. Voor de meeste consumenten betekent een dergelijk eetpatroon een grote gedragsverandering. In een studie van de IISASA werd onderzocht wat de belangrijkste drijfveren zijn van de consument voor een duurzamer eetpatroon.

Onderzoekers ontwikkelden een model waarin het menselijk gedrag en voedingskeuzes gekoppeld werden. Vervolgens werd er gekeken naar het effect van deze keuzes op de uitstoot van broeikasgassen. Met de analyse konden onderzoekers bekijken welke drijfveren een belangrijke rol spelen in de verschuiving naar een duurzamer eetpatroon.

De resultaten laten zien dat sociale normen en eigen effectiviteit de belangrijkste drijfveren zijn die het eetgedrag van de consument beïnvloeden. Sociale normen worden bepaald door het gedrag van mensen om ons heen. Eigen effectiviteit is de inschatting die iemand maakt van zijn eigen mogelijkheden om bepaald gedrag te vertonen. Deze twee factoren zouden zelfs een grotere rol spelen dan perceptie van klimaat- en gezondheidsrisico's.

Onderzoekers geven aan dat de resultaten ingezet kunnen worden voor beleidsinterventies en campagnes. Zo zou men naast het informeren over klimaat- en gezondheidsrisico's ook sociale normen moeten toepassen en moeten inspelen op de eigen effectiviteit van de consument.

Referentie
Eker S, Reese G, & Obersteiner M (2019). Modelling the drivers of a widespread shift to sustainable diets Nature Sustainability DOI: 10.1038/s41893-019-0331-1