Blootstelling aan een variatie aan groenten doet de groenteconsumptie van kinderen stijgen

Herhaalde blootstelling als strategie om kinderen groenten te leren waarderen en er meer van te laten eten, is al veelvuldig onderzocht. Hiervoor krijgen kinderen een bepaalde groente meerdere malen voorgeschoteld. Uit onderzoek blijkt nu dat herhaalde blootstelling aan een combinatie van verschillende groenten effectiever is dan herhaalde blootstelling aan één soort groente.

Leren waarderen van groenten

De meeste kinderen eten onvoldoende groenten. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat veel kinderen groenten niet lekker vinden. Groenten zijn licht bitter en niet zoet, zout of vet. Een afkeer voor bitter en een voorkeur voor zoet zijn beide aangeboren vanuit evolutionair oogpunt. Een bittere smaak is een waarschuwing dat iets giftig is en zoet gaf aan dat ergens energie in zit, nodig om te overleven. Een voorkeur voor zout en vet worden al op jonge leeftijd aangeleerd. Het lekker vinden van groenten moet hierdoor worden aangeleerd. Dit kan het beste in de kindertijd. Hier hebben de kinderen de rest van hun leven baat bij.

Drie groepen

Tijdens de pilotstudie werden herhaalde blootstelling met één groentesoort (broccoli) en herhaalde blootstelling met drie verschillende groentesoorten (broccoli, courgette en doperwten) vergeleken met een controlegroep (eigen eetpatroon). Voor de herhaalde blootstelling kregen 4-6 jaar oude kinderen vijftien keer groente (alleen broccoli of een variatie) verdeeld over vijf weken.

Waardering en consumptie van groente

De resultaten van de studie laten zien dat in beide interventiegroepen de waardering van groente was gestegen. Maar de waardering van de groep die werd blootgesteld aan meerdere groenten tegelijkertijd steeg sneller. Bovendien steeg de dagelijkse groenteconsumptie in deze groep van ongeveer 45 gram tot ongeveer 90 gram. In de andere twee groepen was geen verandering waargenomen in consumptie. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden door de verschillende smaken van de groenten waardoor er geen smaakverveling optreedt.

Makkelijk toepasbaar in de praktijk

De resultaten van deze studie zijn makkelijk toepasbaar voor ouders in hun thuisomgeving. Echter moet er eerst nog meer onderzoek op grotere schaal gedaan worden om meer zekerheid te verkrijgen over de effecten van deze strategie.

Bron: NAGF