Belasting op vlees en subsidies voor groenten en fruit levert miljarden winst op

Een prijsverhoging van 15 of 30 procent en een subsidie voor groenten en fruit van 10 procent levert miljarden aan winst op voor de Nederlandse maatschappij over een tijdsframe van 30 jaar. Dit blijkt uit scenario-onderzoek van het RIVM dat 11 Mei gepubliceerd werd in de BMC Public Health.

Het onderzoek

In het onderzoek werd een scenario onderzocht waarbij belasting en subsidies als prijsinterventies worden ingezet om een gezonder én duurzamer voedingspatroon te stimuleren. In dit scenario wordt 15 of 30 procent belasting geheven op vlees en 10 procent subsidie op groenten en fruit. Over dit scenario hadden de onderzoekers een kosten-batenanalyse uitgevoerd over een periode van 30 jaar. Voor de consumptie van groenten, fruit en vlees waren cijfers van de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM uit 2012-2014 als basis genomen. Verder was bij de analyse rekening gehouden met prijselasticiteit (verandering van de vraag door prijswijziging), toekomstige consumptie, gezondheidseffecten en milieu-impact.

Lagere maatschappelijke kosten

De kosten-batenanalyse laat zien dat prijsinterventies kunnen resulteren in lagere gezondheidszorgkosten, betere kwaliteit van leven en hogere productiviteit. Verder werd door belasting van 15 of 30 procent op vlees een milieuwinst geschat van respectievelijk 3400 miljoen of 6300 miljoen euro. Dit komt onder andere door efficiëntere productie van voedingsmiddelen, minder landgebruik en minder uitstoot van broeikasgassen.

In totaal zou de samenleving 3100 miljoen tot 7400 miljoen euro besparen bij 15 procent en 4100 miljoen tot 12.300 miljoen euro bij 30 procent belasting op vlees. Subsidie op groenten en fruit zal 1800 miljoen tot 3300 miljoen euro op kunnen leveren.

Bron: BMC Public Health