Adolescenten zijn meer groente en fruit gaan eten tijdens corona

Sinds de coronapandemie zijn adolescenten uit Spanje, Italië, Brazilië, Colombia en Chili meer groenten en fruit gaan eten. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients.

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden 820 adolescenten mee (10-19 jaar). Alle deelnemers vulden online een anonieme en gestandaardiseerde vragenlijst in genaamd de National School Helath Survey-PeNSE. In deze vragenlijst werd onder andere gevraagd hoeveel dagen ze groente en hoeveel dagen ze fruit hadden gegeten in de week voor de eerste week van de lockdown en de eerste week tijdens de lockdown in 2020.

Hogere groente- en fruitconsumptie

De Colombiaanse jongeren aten gemiddeld het minste groente en fruit vergeleken met de andere landen (zie onderstaande figuur). Spaanse en Italiaanse deelnemers aten gemiddeld het meeste fruit, met 4 tot 5 keer per week. Ook gingen ze hier tijdens de lockdown significant meer van eten. Wat groente betreft aten adolescenten uit Spanje, Brazilië en Chili meer tijdens de lockdown dan de week ervoor.

Als verklaring voor de stijgende groente- en fruitconsumptie noemen de onderzoekers dat families meer tijd hadden om te koken tijdens de lockdown. Hierbij is het belangrijk op te merken dat de groente- en fruitconsumptie is gemeten in aantal keer per week en niet in gewicht.

Geslacht, opleidingsniveau en televisie kijken

Naast het land waren geslacht, opleidingsniveau van de ouders en televisie kijken ook van invloed op de groente- en fruitconsumptie. Zo aten meisjes significant meer groenten en fruit dan jongens tijdens de COVID-lockdown. Kinderen van ouders met een opleidingsniveau boven middelbare schoolniveau, gingen significant meer groenten en fruit eten tijdens de lockdown. Bovendien at deze groep voor en tijdens de lockdown meer groente en fruit dan kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau.

Televisie kijken had juist een negatieve invloed op de consumptie. Adolescenten die altijd televisie keken tijdens het eten gingen tijdens de lockdown meer suikerrijke- en gefrituurde voeding eten, terwijl adolescenten die nooit televisie keken tijdens het eten significant meer groenten en fruit gingen eten. Televisie kijken beïnvloedt het eetpatroon dus op een negatieve manier. 

 

Bron: NAGF