groenten-fruit-nagf
Wat is het NAGF?

NAGF staat voor Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.

Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het NAGF heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland gedurende 3 jaar (2018-2020) te stimuleren door het vormen van een brede coalitie waarin bestaande initiatieven met voornoemd doel worden gebundeld en versterkt. Het NAGF wordt gevormd door de vereniging GroentenFruit Huis en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Meer groenten voor iedereen 

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit stimuleert het eten van meer groenten en fruit voor alle leeftijden. 

Lees meer
aanleiding

Wat is de aanleiding voor het NAGF? 

In het advies Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad wordt vastgesteld dat een hogere consumptie van groenten en fruit per dag gezondheidswinst geeft. Dit advies is verwerkt in de nieuwe Schijf van Vijf het Voedingscentrum. Met betrekking tot groenten zijn de adviezen aangepast van 200 gram naar 250 gram groenten per dag. Voor fruit is de aanbeveling 200 gram (2 stuks) gebleven. Een dergelijk voedingspatroon levert gezondheidswinst en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk.


Wat is het probleem?

Veel mensen eten wel groenten en fruit, maar eten te weinig. O.b.v. de vorige voedselconsumptiepeiling weten we dat gemiddeld 8% van de volwassenen 200 gram groenten of meer eet. Men overschat bovendien in het algemeen hoe gezond men eet (optimistic bias), en dus ook de eigen consumptie van groente.

 


Nieuwe Schijf van Vijf

Eet geen 200, maar 250 gram groenten per dag.

Lees meer

Groenten & Kinderen

Het NAGF zet zich in voor meer groenten en fruit op scholen en kinderdagverblijven. Dit doen wij o.a. door inzet van onze ambassadeurs.

Missie & Visie

Missie NAGF

De missie van het NAGF is het stimuleren van de consumptie van groenten en fruit in Nederland.

Visie NAGF

Bestaande initiatieven bundelen en versterken. Hierdoor vergroten we de kans op toename van de  consumptie van groenten en fruit. Hierbij gelden de kernwoorden: verzamelen, verbinden, verrijken, verspreiden van succesvolle acties.

Doel NAGF

Het einddoel van NAGF is om de consument bekend te maken met (voor hem nieuwe) groenten en fruit, de bereiding daarvan, variatiemogelijkheden en mogelijkheden om de consumptie te verhogen. Een hogere groenten- en fruitconsumptie levert gezondheidswinst en resulteert gemiddeld in een voedingspatroon met een lagere milieudruk.

 


Hoeveel groenten & fruit eten we?

We eten wel groenten en fruit, maar nog te weinig. 

Lees meer
Consumptie Groenten en Fruit

Hoeveel groenten wordt er nu gegeten?

De consumptie van groenten in Nederland ligt lager dan de 250 gram aanbevolen hoeveelheden en voldoet daarmee niet aan de gewenste hoeveelheden uit gezondheidsoogpunt en duurzaamheid. 


Rapportage Voedselconsumptie RIVM

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de dalende trend in groente- en fruitconsumptie in de laatste jaren is gestabiliseerd. De gemiddelde consumptie in de periode 2012-2016 door volwassenen (19-79 jaar) was 143 gram groenten en 112 gram fruit. Lees meer:

Factsheet groente- en fruitconsumptie 2012-2016
Rapport Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning VTV-2018